ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ

ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ 


ਓ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ
ਮੈ ਤਾ ਰੱਬ ਤੋ ਮੰਗਿਆ ਏ
ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ । 


ਓ ਸੋਹਣੇ ਵਾਅਲੇ ਨੇ 
ਰੰਗ- ਰੂਪਾ ਤੋ
ਓ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗ ਲੈਦੇ 
ਸਾਫ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੀਤਾ ਨੂੰ
ਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਨਹੀ ਜਾਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾ ਨੂੰ 
ਓ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ..........................


ਓ ਜਦੋ ਸਕੂਲੀ ਆਉਦੇ ਸੀ 
ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਜਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 
ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 
ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗ ਜਾਦਾ 
ਓ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ 
ਓਹਨਾਂ ਗੁਜਰੇ ਹੋਏ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਓ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
            ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ....................।


ਦੀਪ ਗਗਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 
ਕਲਾਸ 12 ਤੋ ਚਾਹਿਆ ਏ
ਸਮੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਜਾ ਲਾਇਆ ਏ 
ਤੈਨੂੰ ਸਰਮ ਨਾ ਆਈ ਵੇ 
ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆ ਨੂੰ
ਓ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋ ਮੰਗਿਆ ਏ 
ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ।
 0 comments